En lærers første steg med Office 365

En lærers første steg med Office 365

Det er mange lærere som har Office365 tilgjengelig, men som bare bruker en liten del av mulighetene som tjenesten egentlig er i stand til. Men, hvor skal man begynne? Denne stegvise og helt konkrete presentasjonen, laget med Office Mix, viser deg hvordan du setter opp synkronisering av egne dokumenter mot Onedrive og hvordan du setter opp OneNote klassenotatblokken for klassen. Videre går vi også igjennom hvordan man bruker klassenotatblokken med elevene og hvordan du kan arbeide lokalt, uten internett, når dette er nødvendig. Disse 20 minuttene er en investering som vil spare deg enormt med tid.

Logg inn