Hva bør skolefolk vite når de har Office365

Hva bør skolefolk vite når de har Office365

Kom i gang med O365 trykk her (Mix)

For en lærer som er ny med Office 365 og som trenger det steg for steg.
Den viser hvordan man setter opp synkronisering mot OneDrive og viser hvordan man bruker klassenotatblokk mot elever både i online og skrivebordsversjon av OneNote.


Introduksjon til Office365 trykk her (Mix)

For alle som vil ha oversikt og overblikk over grunnbyggeklossene i Office 365
(intro og overblikk) Denne er fin som en intro og som en presentasjon for de som ønsker å få forklart hvilke muligheter som ligger i Office 365.

Det er ikke sikkert organisasjonen/kommunen har alle verktøyene som er vist tilgjengelig.
Applikasjoner som Forms, Planner, Class Notebook, og Microsoft Classrom er ikke med i denne presentasjonen men kan fås på bestilling. Vi anbefaler en ledet sesjon med tilpasninger til den enkelte skole med bruk av Forms, Planner, Class Notebook, og Microsoft Classrom.
De helt nye og mer teknisk rettede; Flow, PowerApps og Dynamics 365 er også utelatt, men presentasjonen tar for seg grunnsteinene i O365 og kategoriserer dem.


Office 365 med OneNote som hjerte trykk her (Mix)

For IKT, ledelsen og teknisk administrasjon. De som eventuelt tar avgjørelser for implementasjon og bruk.
Denne tar for seg Office 365 med OneNote som hjerte og er viktig for ledelsen med tanke på implementeringen av et nytt samarbeidsverktøy. Den går litt grundigere inn i mestringsnivåer, problemområder og temaer og gir noen konkrete tips for å unngå «fallgruver» og uhensiktsmessig bruk av tjenesten.
Denne er komplisert å forstå hvis man ikke har brukt Office 365 en del fra før, men kan være svært behjelpelig for IKT-ansvarlige og beslutningstakere som ser linjen mellom det pedagogiske og tekniske. Den var myntet på våre egne kursholdere for å garantere at grunnprinsippene med Office 365 var forstått.


OneNote struktur trykk her (Mix)

Over er en kort presentasjon om «teknisk» struktur i skrivebordsversjonen av OneNote. Den tar for seg forskjellen på vanlig notatblokk og klassenotatblokk.


Office Mix trykk her (Mix i Mix)

Og til slutt en presentasjon om hvordan man lager MIX-er som over.


Logg inn