Apple, GAFE og Office 365 – Opplæring

Office365 - Introduksjon og opplæring

Tjenesten presenteres på en måte som gir mening for deltakerne. For vellykkede tjenesteintroduksjoner vil det alltid være behov for opplæring og innføring, og dette er noe vi gjør med pedagogisk innsikt og glød. Det blir gitt praktiske oppgaver underveis. Opplæringen tilpasses fortløpende til deltakernivå. 

 • Introduksjon og kategorisering av mulighetene
 • Beherske og forstå lagring, synkronisering og deling
 • Struktur og trygghet rundt lærer-elev samarbeidet
 • Mulige arbeidsflyter med planarbeid, prosjekter og vurderinger med Office 365
 • Hvor bør man gjøre hva i tjenesten, konkret hvordan gjør man det og hvorfor bør man gjøre det

OneNote og klassenotatblokk

Vi leder kollegiet gjennom en opplæringssesjon hvor lærere får rollen elev og utfører praktiske oppgaver. Vi kategoriserer og organiserer egenprodusert innhold. Kursholder demonstrerer lærerrollen i OneNote fortløpende. Vi tilpasser sesjonen til skolens nivå, vurderingsarbeid og pedagogiske plattform.

 • Innføring i OneNote som en del av Office365 miljøet
 • Opprettelse og organisering av notatbøker
 • OneNote struktur: Bøker, områder, inndelinger og sider
 • OneNote versjoner: Online, skrivebord og apper
 • Oppgaver og eksempler med vurdering og organisering

Minecraft i undervisningen

Minecraft er programvare som kan brukes i de fleste fag. Elevene bruker spillteknologien som en uttrykksform ved å bygge, programmere, lage historier. Elevene får størst utbytte når de kan bruke flerspillerdelen til å samhandle og gjøre større prosjekter sammen. Elever som lærer i Minecraft blir svært motivert til å gjøre skolearbeid. Lærere kan bruke simuleringene Minecraft gir til å gjennomføre relevante og reelle problemstillinger.

 • Innføring i Minecraft for lærere
 • Skolen lager overordnede mål med bruken av Minecraft
 • Skolen definerer tverrfaglig prosjekt med reelle problemstillinger og velger metode
 • Opplæring i prosjektarbeid, problembasert læring eller storyline
 • Lærere definerer faglig innhold og utformer fagspesifikke oppgaver

IKT-rådgivning

Digitalpedagogene er mye ute på skoler i forskjellige kommuner. Der får vi innblikk i ulike løsninger, digitale miljø og tjenester. Vårt arbeid bringer oss i krysningspunktet av mennesker, teknologi og skole. Som en aktiv del av leverandørnettverkene holder vi oss oppdatert på alle utfordringer som skolenes IKT-grupper kan komme ut for.

Vi har veteraner i skoledrift på teamet som er i stand til å se det helhetlige bildet i deres organisasjon og forstår de komplekse problemstillingene skoler står ovenfor. Det å implementere en ny løsning over en hel organisasjon byr på mange ulike utfordringer for forskjellige grupper, spesielt i det sluttbrukerne kommer inn i bildet. Det er her vår spisskompetanse kommer inn i bildet.

Digitalpedagogene har lang erfaring med  å kurse skolefolk, både ledelse, lærere og ikt-ansvarlige på kommunalt nivå eller enkelte skoler. Fokuset ligger spesielt på lærerne som sluttbrukere i klasserommet når vi er i samtaler med ikt-ansvarlige ved skolene.

En vanlig modell for implementering av for eksempel Office 365 er å bruke «spredningspersoner», personer som kurses og tar med seg kunnskapen videre til sine respektive skoler. Vi har lang erfaring med denne modellen og kjenner både styrkene og svakhetene til denne og andre modeller.

Avhengig av behov kan vi bistå med:

 • Implementeringsprosjekter
 • Pilotutrulling
 • Rådgivning
 • Workshops
 • Opplæring av IKT-ansvarlige

Logg inn