Kognitiv trening med Minecraft

Kognitiv trening med Minecraft

  • 19 feb 2016

Kognitiv trening med Minecraft: utprøving i et skolemiljø

Vi har fått støtte fra Regionalt forskningsfond Hovedstaden for å prøve ut Minecraft i et skolemiljø.

  • Vi vil etablere en pedagogisk praksis for bruk av Minecraft og legge til rette for spillbasert arbeidsminnetrening.
  • Vi vil undersøke hvorvidt digitale verktøy (i dette tilfellet Minecraft) kan virke forebyggende og stimulere elever med lærevansker og oppmerksomhetssvikt til å mestre skolehverdagen bedre.
  • Vi vil utnytte spillteknologien til å videreutvikle metoder til praktisk bruk ute på skolene.

Fullstendig sluttrapport fra prosjektet er tilgjengelig her:

minecraft-utprovning-i-et-skolemiljo

Vi skal kvalitetssikre og videreutvikle Digitalpedagogenes didaktiske rammeverk for bruk av Minecraft i undervisningen.

Mediaomtale fra utførelsen av prosjektet:

Yotuberne Baibai & Huginn prøver seg som lærere i Minecraft!

Supernytt 20.09.2016

Moderne utdanning 12/2016

moderneundervisningminecraft

Skolemagasinet 3/2016:snip_20161130111703-2

Vi deler metoden på SETT 2016:

Introvideo
Foredraget i sin helhet

 

Logg inn