Minecraft i skolen

Minecraft i skolen

  • 10 feb 2016

Minecraft er et av de aller mest populære dataspillene for barn og unge de siste fire årene. Selve spillet i Minecraft går det an å skru av. Da sitter man igjen med programvare som kan brukes til det aller meste: bygge, programmere, lage historier, samarbeide med elever andre steder i verden og mye mer.

Elever som lærer i Minecraft, blir svært motivert til å gjøre skolearbeid. Det finnes gode tips og oppgaver til de fleste fag, men størst utbytte får elevene når de kan bruke flerspillerdelen til å samhandle og gjøre større prosjekter sammen. Digitalpedagogene har egne Minecraftservere som er tilgjengelige for våre kunder. Her bruker vi en egen tilpasning for lærere, også kjent som Minecraft EDU.

Spill i skolen er et lite utforsket felt innen skoleutvikling som de fleste lærere har lite kjennskap til. Det er viktig å presisere at vi i denne type prosjekter ikke bruker spill på elevene, men at elevene bruker spillteknologien som en uttrykksform, som også kan ende i at de lager egne verdener og spill i Minecraft. Skolen bør ha et overordnet mål med Minecraft, og vi anbefaler at flere lærere går sammen om et tverrfaglig prosjekt, hvor elevene skal løse et problem fra den virkelige verden. Lærere som definerer faglig innhold for dette prosjektet, kan ha nytte av Microsofts vurderingsverktøy «21st century skills framework», og Digitalpedagogene gir opplæring i metodene som blir valgt, for eksempel prosjektarbeid, problembasert læring eller storyline. Alternativt kan skolen velge å bruke Minecraft i fag som matematikk og norsk. En eller flere klasser kan fortsatt samarbeide, men fokuset og oppgaven vil være knyttet til fagspesifikke oppgaver og ferdigheter. Anbefalt klassetrinn for dette prosjektet er 3. til 10. klasse.

Vi vil spesielt takke Andreas L. Noreide og Ingvild Vikingsen Skogestad for engagement, pågangsmot og gjennomføringevne. Lykke til med å gjøre Fjell kommune til Norges første Minecraft-kommune!

Media:

Eksempler på elevenes resultater
Video som viser elevenes progresjon i et slikt prosjekt etter 2 aktive dager
Nyhetsmelding  fra NRK om Fjell kommunes prosjekt, DIGG LÆRING
Mediaomtale fra Vestnytt om Fjell kommunes prosjekt, DIGG LÆRING

 

Logo_Digg_læring_OBJ

Logg inn