Office 365

Office 365

  • 27 sep 2016

Vi har bistått med utrulling og implementering av Office 365 i flere kommuner, skoler og pilotprosjekter. Den nye løsningen er blitt presentert på en måte som gir mening for deltakerne. Opplæringen og innføringen har vi gjort med pedagogisk innsikt og glød. Praktiske oppgaver underveis og mellom sesjonene vektlegges. Vi har brukt forskjellige implementeringsmetoder ulike steder. Et overordnet mål er at skolene selv skal kunne drive opplæringen i etterkant av prosjektet.

Temaer:

  • Introduksjon og kategorisering av mulighetene
  • Beherske og forstå lagring, synkronisering og deling
  • Struktur og trygghet rundt lærer-elev samarbeidet
  • Mulige arbeidsflyter med planarbeid, prosjekter og vurderinger
  • Hvor bør man gjøre hva, hvordan gjør man det og hvorfor
  • Hvordan håndtere kompetansesprikene i de lokale kollegiene

Logg inn