SETT – Kompetansepartner

SETT – Kompetansepartner

 • 11 feb 2015

Digitalpedagogene er med som kompetansepartner på SETT. Dette betyr at vi er med og bestemmer temaer, talere og profil på messen.

De tre tematiske områdene vil gå som en rød tråd gjennom innholdet og bidra til riktig profil.

 1. Post IT – Lærere 2.0
  Når vi ikke lenger trenger å snakke om hvilke verktøy vi skal ha i klasserommet, kan vi heller fokusere på den pedagogiske utviklingen som vi ønsker skal finne sted, og hva slags samfunnsborgere vi vil forme for fremtiden. Digitaliseringen gjennomsyrer allerede hele samfunnet. Hvordan kan skolen på best mulig måte forberede elevene på det ventende arbeidsmarkedet? Hva skjer med lærerrollen når informasjon enkelt kan googles frem? Hvordan kan vi legge til rette for at elevene gjennom undervisningen utvikler ferdigheter som gjør dem kreative, selvstendige og ansvarsfulle? Dette sporet skal blant annet handle om:
  • Fagovergripende kompetanser
  • Elevene som aktive og delaktige i sin egen læreprosess
  • Hva en pedagogikk som inkluderer elevenes egen nysgjerrighet og interesser, betyr for læringsutbyttet
  • Å utvikle ferdigheter for det 21. århundre
  • Digital kompetanse som en del av den vanlige undervisningen
  • Hvordan endringer i det fysiske læringsmiljøet kan stimulere læringen
  • Å integrere nye medier som spill og sosiale medier, f.eks. spill i skolehverdagen
 2. Dette funker for meg
  Det er ikke lett å vite hvor man skal begynne når man skal modernisere undervisningen. Det er en jungel der ute med ulike apper, læringsplattformer og andre digitale ressurser. Hva er det som faktisk hjelper elevene til å lære? I dette sporet møter du lærere som deler sine egne suksessfaktorer for hva som funker for dem i klasserommet. Det kan handle om hvordan du bruker ulike ressurser for vurdering eller språkutvikling, å lære med spill, digital fortelling innen ulike emner eller hvordan du kan bruke digitale plattformer for å la elevene arbeide sammen og presentere et innhold. Målet er at du skal ha en verktøykasse full av konkrete metoder og ressurser som du kan teste umiddelbart når du kommer tilbake til skolen, uansett hvilket fag du underviser i.
 3. Lek, utforsking og læring
  Hvordan kan vi gjøre barnehagen til en plass for barnas stemmer, en plass der de kan oppdage, utforske og skape relasjoner? Barnas digitale hverdag er en skattekiste for lek, utforsking og læring. Barnehagen må også forberede barna på livet etter barnehagen ved å gi dem gryende erfaringer og refleksjoner rundt kildekritikk og hvordan de kan kommunisere, skape og være kreative med digitale metoder. I dette sporet finner du både inspirasjon og mulighet til å prøve hvordan den digitale verdenen kan være et fantastisk hjelpemiddel for å stimulere barns fantasi, men også hvordan du på en pedagogisk måte kan snakke med barn om Internett eller utvikle din egen måte å dokumentere arbeidet på.

 

Logg inn