Minecraft i undervisningen

Minecraft i undervisningen

  • 18 sep 2016

Vi holder workshop med planlegging og gjennomføring av undervisning i Minecraft.
Deltagere inntar elevrollen og gjennomfører eksempler for hvordan undervisningen kan tilrettelegges på forskjellige måter.

En generell agenda kan se slik ut:

  1. En erfaren spillpedagog innleder med hva, hvordan og hvorfor.
  2. Ulike eksempler på bruk av spill i utdanning blir drøftet.
  3. Enkelt oppsett og rammer for undervisningen bli gjennomgått.
  4. Deltakere starter programmet og bygger sammen i Minecraft.
  5. Oppgaver og problemløsning blir eksemplifisert og testet.
  6. Tilpasning til tverrfaglig gjennomføring blir drøftet.
Fra en av lærersesjonene på teknisk museum.

Fra en av lærersesjonene på teknisk museum.

Logg inn