Når innholdet er bra, er allting godt – SETTdagene

Når innholdet er bra, er allting godt – SETTdagene


SETT- dagene er over, og Digitalpedagogene er stolte av vårt bidrag for å få denne konferansen i stand. Det har lenge vært et stort behov for en konferanse i Osloområdet som tok lærere og skoleledere på alvor, hvor erfaringsdeling fra praksisfeltet er viktigere enn digitale trender og salg. SETT har løst dette på en fremragende måte, ved å sette et tydelig skille mellom leverandører og innhold.

Når innholdet er bra, er allting godt – og enda flere vil strømme til denne konferansen neste år. Dette er naturligvis også bra for de som vil selge produkter til skolen. Spørsmålet er om konferansen vil erstatte eksisterende konferanser, som NKUL, BETT og andre. Vi tror at det er viktig å skille mellom de ulike tilbudene der ute. NKUL vil inntil videre favne bedre om våre nordlige landsdeler, samt forskningsperspektivet, mens andre konferanser som Statpeds SPOT vil være attraktiv for spesialpedagoger. Det er BETT i London som kommer til å få færre nordmenn på besøk de kommende årene.

Utdanningsforbundet er hovedpartner i denne konferansen, og vi er også glade for at Osloskolen deltok som partner. Politisk ledelse i Oslo kommune, samt engasjerte lærere og rektorer, har med dette demonstrert det enorme potensialet som ligger i landets største offentlige etat. Vi ser fram til videre samarbeid med alle gode krefter som ønsker en skoleutvikling til elevenes beste.

SETT er kommet for å bli. Våre svenske venner i Artexis og RAU har bevist at de er i stand til å spre et vellykket svensk konsept til sine naboland Norge og Finland. Om konferansen også spres til Island og Danmark, har vi spennende muligheter for å etablere nordiske nettverk.

Logg inn