Spill i skolen

Spill i skolen handler om å utnytte den kraften og mulighetene som ligger i lek, spill og simulering til å fremme utvikling

Vi hjelper med tilpasning av læringsopplegg rundt eksisterende spill. Spill passer meget godt i klasserommet hvor læreren vil engasjere elever i prosessen for å oppnå dybdelæring *. Vårt mål med spill i skolen er å gi læreren nye elevrelevante undervisningsmuligheter, som er allsidige og har enorme utviklingspotensialer. Vi føler oss trygge på at vi kan si: 'Vi er spill i skolen'.

Vi har en unik bredde og forståelse på bruken av spill i fag og som verktøy for å fremme samarbeid, kreativitet og skaperevne. Våre ressurser inkluderer mange av de som har banet vei for undervisning med spill i klasserommet her i Norge. Typiske eksempler på spill er: Minecraft, The Walking Dead, Gone Home eller Civilization.

Spør oss om: Foredrag, Workshop, Skreddersydde læringsopplegg, Undervisningssesjoner med elever og lærere tilstede.

Stig Andreassen

Aleksander Husøy

Øystein Imsen

Tobias Staaby

Tverrfaglig spillprosjekt

Vi har allerede mange vellykkete prosjekter bak oss, det siste større prosjektet var hos Skjetten skole i samarbeid med Regionale forskningsmidler, hvor vi engasjerte nesten 100 elever og lærere i Minecraft. Du kan lese mer om prosjektet og forskningen samt mediedekningen av dette blant våre forsknings og referanseprosjekter. Det unike med dette prosjektet er hvordan det kan skaleres opp eller ned etter som det er ønskelig, det skal også nevnes det har vært et fokus på spesialpedagogikk med dette opplegget hvor vi ønsket å kunne engasjere elever som har noen utfordringer med den vanlige tradisjonelle tavleundervisningen.

* Dybdelæring handler om elevenes gradvise utvikling av forståelse av begreper, metoder og sammenhenger innenfor et fagområde. Det handler også om å forstå temaer og problemstillinger som går på tvers av kunnskapsområder. Dybdelæring innebærer at elevene bruker sine evner til å analysere, løse problemer og reflektere over egen læring til å konstruere en varig forståelse.

Kilde: Ludvigsen-utvalget

Logg inn